Współczesna Architektura Krajobrazu edycja 2022
ECOSYSTEM BASED DESIGN, czyli ekosystem jako podstawa projektowania krajobrazu zurbanizowanego.

Ekosystemy są podstawą funkcjonowania życia na naszej planecie. Niestety fakt ten nie znajduje odzwierciedlenia nie tylko w naszej działalności budowlanej, inwestycyjnej czy rolniczej, lecz nawet w tej nakierowanej na przyrodę jak tworzenie miejskich parków i zieleńców. Owszem coraz częściej zwracamy uwagę na poszczególne elementy ekosystemów, jednak jest to podejście wyrywkowe. Dzięki temu słyszymy o potrzebie zapewnienia w terenach zieleni schronień dla owadów – podczas akcji tworzenia ‘hoteli dla owadów’, ptaków – w licznych akcjach dokarmiania i wieszania budek lęgowych, czy płazów. Jednak to za mało. Ekosystem, w ujęciu całościowym jako podmiot i metoda projektowania jest nadal zjawiskiem pomijanym. W ten sposób przytaczane w wielu dyskusjach usługi, które ekosystemy mogą świadczyć sprowadzane są do funkcjonalności pojedynczych elementów ekosystemów. Takim przykładem może być kwestia biosekwestracji CO2. Proces ten jest zazwyczaj upraszczany jedynie do ‘produkcji tlenu przez drzewa’ i używany nadal jedynie w wymiarze PRowym.
Dlatego właśnie tematyka WAK’u, w tak trudnym i tragicznym roku, będzie poświęcona ekosystemom. Jest to dla nas tym ważniejsze, że ekosystemy w swej różnorodności i bogactwie są także strategicznym wzorcem do zaszczepiania procesu regeneracji krajobrazu wsi i miast zdegradowanych przez nas ludzi, zarówno poprzez nadmierną a nawet rabunkową eksploatację, ale także wojnę. Z tego powodu do udziału w tegorocznej – wyjątkowej edycji WAK zaprosiliśmy nasze ukraińskie koleżanki i kolegów. Chcemy, aby opowiedzieli, jak widzą kwestie możliwości regeneracji krajobrazu dzięki narzędziom ekosystemowym w ich zrujnowanych wojną miastach i miasteczkach. Również ważne są dla nas ich rodzime wzorce ekosystemowe, które mogą być inspiracją również dla naszej działalności!
Zapraszamy zatem serdecznie do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu. Uczmy się od siebie i dyskutujmy, aby potem móc zmieniać świat na lepszy!

w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu
Dr inż. arch. krajobrazu Joanna Rayss[/column]
[/column_group] [/container]


Prelegenci


Mykola Riabyka
Prezes Fundacji PLATO (Lwów)
Oleksandra Sladkova
Kierownik Zarządu Zieleni (Lwów)
Anna Galagan
Architekt krajobrazu (Kijów)
Maciej Lorek
Dyrektor Wydziału Środowiska Urząd Miasta Gdańsk
Wojciech Januszczyk
mgr inż. architekt krajobrazu, fundator Fundacji Krajobrazy
Mariusz Hemansdorfer
Head of Computational Design, Henning Larsen Architects
dr hab. inż. arch. Krzysztof M.Rostański
Przewodniczący Rady Dyscypliny Architektura i Urbanistyka w Politechnice Śląskiej
prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens
Architekt Miasta Gdańska
Kasper Jakubowski
Architekt krajobrazu, prezes Fundacji Dzieci w Naturę
dr inż. Daria Sikorska
Instytut Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie
dr hab. Piotr Sikorski
Iinstytut Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie
Victor Beumer
Senior research lead Climate-proof Cities for Earthwatch Europe
Małgorzata Tomczak
Redaktorka Naczelna Architektura i Biznes
Mateusz Milczyński
Związek Szkółkarzy Polskich
Joanna Rayss
Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu
Katarzyna Kobierska
Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu
Marcin Kubus
Polskie Towarzystwo Dendrologiczne
Karol Podyma
Właściciel lakikwietne.pl
Kamila Chomicz
Piotr Zięcik